2015
Directed by Alki Politi

Credits

Script | Alki Politi

Fashion Designer | Dimitris Kaidatzis

Cinematography | Konstantinos Koukoulios
Editing | Smaro Papaevangelou
Sound | Leandros Ntounis
Music | Low Sea
Set Decorator | Chryssa Tsantekidou
Make Up | Ioanna Lygizou
Casting | Akis Gourzoulidis

Cast
Giolanta Kalogeropoulou | Mary

Dimitra Gdountou | Bitch

Aurora Marion | Helpful Stranger

Panos Natsis | Coward

 

© 2020 | Akis Gourzoulidis | Athens, Greece | michail.gourzoulidis@gmail.com