Parking, Lia Tsolaki, Dance, 2012, Michael Cacoyannis Foundation

PARKING

 

 

 

 

Michael Cacoyannis Foundation

 

 

CHOREOGRAPHY LIA TSOLAKI

 

 

Athens | Greece

2012

Akis Gourzoulidis
Associate Director
 
 
 
Parking, Lia Tsolaki, Dance, 2012, Michael Cacoyannis Foundation

Concept, Choreography, Direction | Lia Tsolaki

Associate Director | Akis Gourzoulidis
Set & Costumes Design | Eva Nathena

Music | Chrysanthos Christodoulou

Light Designer | Linos Meitanis

Teaser Editing | Alki Politi

Graphic Designer | Κostas Apostolopoulos

Assistant Set & Costumes Designer | Evangelia Katehi

 

 

PERFORMERS

Ioanna Apostolou

Alexandros Vardaxoglou

Xenia Themeli

Christos Kapenis

Tina Konstantinidou

Alexia Beziki

Alexis Tsiamoglou

 

© 2020 | Akis Gourzoulidis | Athens, Greece | michail.gourzoulidis@gmail.com