top of page
2022
Directed by Efthimis Hatzis
  • IMDb

Credits

Script | Nancy Spetsioti
Cinematography | Panayiotis Klidaras

Editing | LambisHaralambidis
Music | Manolis Manousakis

Sound | Stefanos Efthymiou
Art Director | Vassiliki Christodouloui

Costumes | Ioli Michalopoulou

Ex. Producers | V. Tzanidis, E. Skrobola
Producion | G. Kyriakos, C. Lambropoulos
Casting | Akis Gourzoulidis, Sotiria Marini

Cast

Maria Georgiadou

Nikolas Papagiannis

Theologos Hatzis

John Townsend Worth

Kallistratos Hatzis

Penelope Markopoulou

Olia Lazaridou

bottom of page