The Bath, Mina Adamaki, Topos Allou Theater, Athens, Greece, 2006, Theater

THE BATH

Chris Johnston

 

 

 

Topos Allou Theater

 

 

DIRECTOR MINA ADAMAKI

 

 

Athens | Greece

2006

Akis Gourzoulidis
Assistant Director
Gallery
 
 

 

Translation | Mina Adamaki

Direction | Mina Adamaki

Assistant Director | Akis Gourzoulidis
Set & Costume Designer | Mika Panagou

Light Designer | Nikolas Kamtsis

 

 

 

CAST

Sandra | Maria Solomou

Mike | Krateros Katsoulis

 

© 2020 | Akis Gourzoulidis | Athens, Greece | michail.gourzoulidis@gmail.com