The Boxing Ring

THE BOXING RING

Dancetheatre Oktana

 

 

 

Ivi Theatre

 

 

CHOREOGRAPHY KONSTANTINOS RIGOS

 

 

 

Athens | Greece

1999

Akis Gourzoulidis
Stage Manager
 
 
 

Choreography - Direction | Konstantinos Rigos
Set Design | Anna Georgiadou - Kenny Maclellan

Costumier | Nikos Natsoulis

Musical Supervision | Sakis Dimitrakopoulos

Light Designer | Philippos Koutsaftis

Assistant Choreographer | Amalia Bennett

Stage Manager | Akis Gourzoulidis

 

 

PERFORMERS

Amalia Bennett

Tamara Iliasova

Roula Koutroubeli

Giorgos Matskaris

Stathis Mermigkis

Takis Argyropoulos

Katerina Papageorgiou

Konstantinos Rigos

Elena Topalidou

from N.T.N.G. Dancetheatre

Kostas Gerardos - Dimitris Iordanidis

Katerina Kervanidou - Giannis Martos

© 2020 | Akis Gourzoulidis | Athens, Greece | michail.gourzoulidis@gmail.com